Een ander perspectief leren van je meningsverschil of conflict

Hier geen foto van een werk werkplek of kantoorgebouw, maar een mooi stukje mos. Over mos wordt net zoals over mensen zeer verschillend gedacht. De één vindt mos onkruid zonder betekenis,  de ander ziet mos als waardevol en als indicator voor goede luchtkwaliteit. Voor mij zijn (neuro) diversiteit en meningsverschillen van groot belang voor ons allemaal en heeft iedereen bruikbare eigenschappen en een rol in de samenleving. Met deze waardering voor verschillende perspectieven help ik mijn klanten in conflictueuze situaties naar een duurzame oplossing. Arbeidsconflicten zijn lastig maar hebben wel een belangrijke functie en veel mensen vergeten er van te leren.

Neem contact op