Arbeidsmediation en Conflictinnovatie

Arbeidsmediation

Meningsverschillen en conflicten zijn van alle dag en hebben ook een functie. Arbeidsmediation is gereguleerde manier om dreigende of manifeste arbeidsconflicten aan te pakken. Veel conflicten ontstaan  door verschillen in denklijnen en denkstijlen.  Het verbinden of inzicht geven in deze aspecten levert vaak mooie resultaten op.

Mensen vergeten te leren van hun conflict

Conflictinnovatie

Conflict en innovatie liggen veel dichter bij elkaar dan men vaak denkt. Meningsverschillen, conflicten over werkinhoud kunnen in veel gevallen leiden tot een duurzame oplossing. Als het proces naar een oplossing goed wordt geleid kan dit bijdragen aan een duurzame ontwikkeling bij betrokken partijen. M.a.w. conflictinnovatie is een visie en een werkwijze  om meningsverschillen of conflicten te transformeren naar ontwikkeling en  innovatie. Deze aanpak is o.a. goed toe te passen bij start-up’s.