Over Ido

Ido van der Waal

Ido vindt dat meningsverschillen en conflicten een veel belangrijkere rol spelen in het leven en de ontwikkeling van mensen dan wordt gedacht. Wij hebben allemaal een eigen conflictpatroon. Conflicten vormen voor een belangrijk deel de mens. Het voorkomen van escalatie en werken met een verschil van mening is lastig en vergt kennis, inzicht en ervaring. De laatste jaren na honderden conflicten te hebben bemiddeld zie ik steeds meer de waarde van conflicten voor ontwikkeling en innovatie. Veel ideeën en initiatieven van mensen, bijvoorbeeld bij start-up’s eindigen in een onoplosbaar conflict dat is erg jammer. Anders denken dan de ander of de standaard is blijkbaar lastig en levert volgens mij veel onnodige conflicten op. Het perspectief van Ido wordt mede beïnvloed door zijn dyslexie, Verbinding en in dialoog komen met anders denkenden gaat hem gemakkelijk af en dit helpt bij het oplossen van conflicten. Ido bemiddelt naar duurzame oplossingen met een toekomstvisie.  Een stevig conflict moet worden opgelost en er van leren is  belangrijk voor de toekomst.