Welkom op de website van Ido van der Waal en Altena B.V.

Welkom op de website van Ido van der Waal en Altena B.V.

Professionele adviseurs, bemiddelaars en arbeidsmediators voor bedrijven

Altena zet zich in om mensen en organisaties efficiënter te laten omgaan met lastige mening, visieverschillen en de aanpak van arbeidsconflicten. Een latent of manifest (arbeids)conflict heeft vaak een negatieve uitstraling en de meeste mensen vermijden het om hierbij betrokken te worden. Terwijl juist een pro-actieve aanpak positief uitwerkt voor de mensen en organisatie. Het voorkomen, aanpakken en oplossen van een arbeidsconflict kan zelfs bijdragen aan het dynamisch houden van een (werk)relatie, het doorbreken van een impasse of het bevorderen van innovatie.

Onze werkwijze is om u gebruik te laten maken van de dynamiek van de ontstane situatie en deze optimaal te benutten voor een oplossing. Met deze werkwijze houdt u uw werknemers geïnspireerd en gemotiveerd. Wij zijn op dit gebied gespecialiseerd ook dankzij onze honderden tevreden klanten sinds de oprichting van Altena in 2005. Met behulp van onderzoek en ontwikkeling verbeteren en innoveren wij continue onze werkwijze.

Waar kunt u op rekenen?
Wat levert het u op?
Onze specialistische dienstverlening is gebaseerd vertrouwelijkheid en integriteit. Wij werken aan een duurzame oplossing en doen dit samen met andere bij de betrokken specialisten. Altena helpt u bij een oplossing en levert een bijdrage aan behoud en herstel van motivatie; juist als het stroef loopt. Wij werken samen met de klant aan een duurzaam resultaat. Wij doen dit met behulp van bemiddeling, advies en coaching op dit specialistisch gebied.

Korte oplossingsgerichte dagbemiddeling (KOG)

Korte oplossingsgerichte dagbemiddeling (KOG)

Wanneer

Kan worden ingezet bij conflictpreventie en manifeste conflictsituaties

Als u er zelf niet meer uitkomt en er gevaar bestaat dat zaken snel kunnen gaan escaleren. Het loopt nog niet lang en alle betrokkenen willen het in een dag oplossen.

Als u op korte termijn een belangrijke beslissing moet nemen met verstrekkende consequenties en u verwacht een lastig gesprek waarbij een professional kan bijdragen aan een gewenst resultaat.

KOG-dagbemiddeling

Een KOG-dagbemiddeling bestaat uit vertrouwelijk gesprekken en wordt door een ervaren bemiddelaar begeleid met behulp van een voor dit doel aangepaste oplossingsgerichte gespreksmethodiek.

Hoe werkt het

In een vertrouwelijk afzonderlijk voorgesprek, bespreekt de bemiddelaar met ieder van de deelnemers, wat de kern van het probleem is, en wat in de gegeven situatie voor hen een goede oplossing zou kunnen zijn. Vervolgens gaan de deelnemers aan tafel.

Alle noodzakelijke professionals die kunnen bijdragen aan de oplossing worden betrokken. Dit kan door deel te nemen aan de bemiddeling maar bijvoorbeeld ook via skype, mail, en telefoon.

Duur

Een KOG dagbemiddeling duurt minimaal 2 uur en maximaal 1 dag

Voordelen

Het KOG-dagbemiddeling kan op korte termijn, binnen enkele werkdagen plaatsvinden, zo nodig deels in de avond.

Voor wie

Voor twee en voor meerdere partijen (groepen)

De kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal uren dat wordt besteed en het aantal deelnemers. Starttarief  bij twee partijen € 300 en bij een volle  dag € 1200 exclusief BTW. (exclusief kilometervergoeding van € 0,19/km)

 

Team of groepsbemiddeling

Groepen en teams raken soms verwikkeld in een situatie waardoor de samenwerking stagneert en men gedemotiveerd raakt. Wat ook de oorzaak is van deze situatie het is voor de mensen en de organisatie een slechte zaak. Voorkomen is beter dan genezen maar soms is het al geëscaleerd en is er iemand ziek uitgevallen en is het noodzakelijk om te snel te handelen. Altena heeft jarenlange expertise op dit gebied. Wij werken met een eigen in de praktijk bewezen methode die is aangepast aan de werkwijze en cultuur van de organisatie.

Nieuwsbericht 1

Altena onderzoekt samen met collega professionals naar mogelijkheden om onze expertise op het gebied van conflicten meer preventief in te zetten. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.

Voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om bij startende organisaties waarbij vaak snel moet worden beslist en emoties een belangrijke factor kunnen spelen begeleiding of advies te bieden.

Tevens wordt onderzoek verricht naar de positieve aspecten van (taak)conflicten o.a. de mogelijke bijdrage aan innovatie.