Team of groepsbemiddeling

Groepen en teams raken soms verwikkeld in een situatie waardoor de samenwerking stagneert en men gedemotiveerd raakt. Wat ook de oorzaak is van deze situatie het is voor de mensen en de organisatie een slechte zaak. Voorkomen is beter dan genezen maar soms is het al geëscaleerd en is er iemand ziek uitgevallen en is het noodzakelijk om te snel te handelen. Altena heeft jarenlange expertise op dit gebied. Wij werken met een eigen in de praktijk bewezen methode die is aangepast aan de werkwijze en cultuur van de organisatie.