Korte oplossingsgerichte dagbemiddeling (KOG)

Korte oplossingsgerichte dagbemiddeling (KOG)

Wanneer

Kan worden ingezet bij conflictpreventie en manifeste conflictsituaties

Als u er zelf niet meer uitkomt en er gevaar bestaat dat zaken snel kunnen gaan escaleren. Het loopt nog niet lang en alle betrokkenen willen het in een dag oplossen.

Als u op korte termijn een belangrijke beslissing moet nemen met verstrekkende consequenties en u verwacht een lastig gesprek waarbij een professional kan bijdragen aan een gewenst resultaat.

KOG-dagbemiddeling

Een KOG-dagbemiddeling bestaat uit vertrouwelijk gesprekken en wordt door een ervaren bemiddelaar begeleid met behulp van een voor dit doel aangepaste oplossingsgerichte gespreksmethodiek.

Hoe werkt het

In een vertrouwelijk afzonderlijk voorgesprek, bespreekt de bemiddelaar met ieder van de deelnemers, wat de kern van het probleem is, en wat in de gegeven situatie voor hen een goede oplossing zou kunnen zijn. Vervolgens gaan de deelnemers aan tafel.

Alle noodzakelijke professionals die kunnen bijdragen aan de oplossing worden betrokken. Dit kan door deel te nemen aan de bemiddeling maar bijvoorbeeld ook via skype, mail, en telefoon.

Duur

Een KOG dagbemiddeling duurt minimaal 2 uur en maximaal 1 dag

Voordelen

Het KOG-dagbemiddeling kan op korte termijn, binnen enkele werkdagen plaatsvinden, zo nodig deels in de avond.

Voor wie

Voor twee en voor meerdere partijen (groepen)

De kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal uren dat wordt besteed en het aantal deelnemers. Starttarief  bij twee partijen € 300 en bij een volle  dag € 1200 exclusief BTW. (exclusief kilometervergoeding van € 0,19/km)